Centrum - strona w budowieGaleriawww.eucemusic.orgKontakt
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
www.penderecki-center.pl
Centrum - strona w budowie
Ideą Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego jest inspirowanie najzdolniejszych młodych muzyków z całego świata do doskonalenia umiejętności i osiągnięcia pełnej dojrzałości artystycznej.
CENTRUM będzie miejscem spotkań utalentowanych, młodych muzyków i profesorów - wybitnych specjalistów sztuki wykonawczej, kompozycji i szeroko pojętej humanistyki. W relacjach typu "mistrz - uczeń" kultywowane będą wartości duchowe tradycji środkowo-europejskiej.

Dzięki cennym kontaktom i wymianie doświadczeń młodzi artyści otrzymają pogłębioną wiedzę o stylach muzycznych, jak również o strukturze i znaczeniu dzieła muzycznego. Poznanie podstaw filozoficznych, religijnych i społecznych muzyki zachęci ich do uprawiania sztuki wykonawczej, w której technika zostanie podporządkowana wyobraźni.

Celem nadrzędnym Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego jest rozwijanie u młodych wykonawców umiejętności interpretowania muzyki (solowej, kameralnej i orkiestrowej) tworzonej przez kompozytorów żyjących współcześnie - pod ich kierunkiem.
CENTRUM będzie pierwszym tak ukształtowanym ośrodkiem rozwijania młodych talentów muzycznych w Polsce i w Europie.


Zapraszamy na stronę  
www.eucemusic.org

♦♦♦♦♦


The aim of the European Krzysztof Penderecki Music Centre is to encourage the most talented young musicians from all over the world to develop their abilities so as to come to full artistic maturity. The Centre will become a meeting place for gifted musicians and for professors – leading specialists in the arts of performance, compositions and the broadly conceived humanities. Entering into relations of the ‘master-and-disciple’ type, the Centre’s guests will keep alive the spiritual values of the Central European tradition.

Owing to valuable contacts and exchange of experiences, the young artists will acquire an in-depth knowledge of musical styles, the structureand meaning of a musical work. Familiarity with the philosophical, religious and social foundations of music will strengthen the young adepts’ motivation to increase and practise their performance skills, always subordinating the technique to the primacy of imagination.

The principal aim of the European Krzysztof Penderecki Music Centre
is to develop in young performers the ability to interpret solo, chamberand orchestral music written by living, contemporary composers, under the guidance of the composers them selves.

Page under construction - please visit www.eucemusic.org


 
Centrum - strona w budowieGaleriawww.eucemusic.orgKontakt